За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 20 069 602,00 лв

Регистрационен номер: 58111-22-213

Име на бенефициент: Лозница

Година на приключване на проекта: 2014

"Канализация на Северни, Южни територии и СО Узунджата, 2 етап – Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 172 935,00 лв

Регистрационен номер: 58111-86-277

Име на бенефициент: Приморско

Година на приключване на проекта: 2011

Изграждане на канализационна система с ПСОВ - с. Тенево, община Тунджа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 24 583 723,00 лв

Регистрационен номер: 58111-64-255

Име на бенефициент: Тунджа

Година на приключване на проекта: 2014

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 43 560 616,79 лв

Регистрационен номер: 58111-58-249

Име на бенефициент: Велико Търново

Година на приключване на проекта: 2014

Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 523 616,00 лв

Регистрационен номер: 58111-65-256

Име на бенефициент: Враца

Година на приключване на проекта: 2016

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 117 447 251,19 лв

Регистрационен номер: 58111-77-268

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2013

Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 8 200 667,00 лв

Регистрационен номер: DIR-51011119-5-17

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2013

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 42 150 936,00 лв

Регистрационен номер: DIR-51011119-3-15

Име на бенефициент: Чирпан

Година на приключване на проекта: 2013

Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 981 326,00 лв

Регистрационен номер: 58131-57-57

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2012

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за обекти в община Варна

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 134 620,00 лв

Регистрационен номер: 58131-82-82

Име на бенефициент: Варна

Година на приключване на проекта: 2012