За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Напредък

Към 20 януари 2016 г. по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на над 4,086 млрд. лв., или над 127,28 % от общия размер на средствата по програмата.

Плащанията по вече сключените договори са в размер на над 3,452 млрд. лв. или 107,53 % от общия ресурс на програмата.

По оперативната програма се изпълняват 155 проекта на стойност 3,2 млрд. лв.

Успешно изпълнени са 281 проекта с усвоени 821 млн. лв.