За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Документи ОПОС 2014-2020

Указания за качване на досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, за поръчки проведени по реда на ЗОП, ред. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.
Образци на контролни листа за осъществяване на последващ контрол от УО на ОПОС

Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки

Приложение 1 към Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки

План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Указания за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците;

Приложение №1 – Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура;

Приложение № 2

Декларация двойно финансиране

Декларация Общи условия

Декларация определение за нередност

Общи условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014 – 2020 г.

Декларация на бенефициента към авансово искане за плащане

Образец на финансов план

Ръководство Обществени поръчки

Декларация за съгласие на бенефициента за използване на профил за комуникация с УО

Видео ръководства за работа с ИСУН 2020