За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Контакти

Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда"
Управляващ орган на ОПОС
тел: 02- 940 6706
факс: 02-988 48 20
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000
ope@moew.government.bg
Цонка Дрянкова - Главен директор
Тел.(+359 2) 940 6082
E-mail: tsdryankova@moew.government.bg
Мария Лазарова - Заместник - главен директор
Тел.(+359 2) 940 6126
E-mail: maria168@moew.government.bg
Валерия Калчева - Началник отдел "Одити и нередности"
Тел: (+359 2) 940 6529
Цветана Бръчкова -  Началник отдел "Координация, комуникация и техническа помощ"
Тел: (+359 2) 940 6318
Христина Атева - Началник отдел "Оценка на проекти и договаряне"
Тел: (+359 2) 940 6687
Гергана Грозданова - Началник отдел "Мониторинг"
Тел: (+359 2) 940 6570
Антоанета Събкова - Началник отдел "Финансова дейност"
Тел: (+359 2) 940 6598
Биляна Илиева - Началник отдел "Последващ контрол"
Тел: (+359 2) 940 6650