За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

18.01.2019

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПОС

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) се публикува в Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg, в секция Оперативна програма "Околна среда". Онлайн платформата eufunds.bg е свързана директно към Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), откъдето бързо и лесно можете да проследите актуалните процедури, напредъка по програмата, действащите проекти и друга полезна информация, свързана с управлението на ОПОС.

Настоящата интернет страница на ОПОС предстои да бъде архивирана, като цялата налична информация ще се запази и ще бъде достъпна за заинтересованите страни. Допълнително ще бъде предоставена информация във връзка с архивирането на сайта.

Архив