За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

18.12.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО ЩЕ УКРЕПВА СВЛАЧИЩА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Оряхово Росен Добрев подписаха договори за превенция и управление на риска от свлачища в общината. Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) и ще подпомогнат община Оряхово в реализирането на геозащитни мерки в четири свлачищни района с цел опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда. Общо 5000 жители ще бъдат пряко защитени след изпълнението на превантивните мерки.

В проекта за свлачището в местността „Зелена бара” е предвидено изграждане на контролно-измервателни системи чрез опорна мрежа за геодезическо наблюдение на деформациите на свлачищните участъци. Целта е да се въздейства върху водонасищането на земната основа и да се предприемат действия за въздействие върху снижението на хидростатичния напор на подземните води.

Вторият проект е за превенция на риска от три свлачища в община Оряхово – в с. Остров, десния склон на р. Дунав („Болнично дере“) и главния свлачищен отстъп над „Централно дере“ в града. Проектът предвижда укрепителни конструкции, както и почистване, ремонт и доизграждане на отводнителни съоръжения.

Двата проекта са на обща стойност 1,67 млн. лв., осигурени от ОПОС. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Министър Димов подписа и договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъците с общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. Проектът предвижда инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци с капацитет 14 342 тона годишно и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, с капацитет 4173 тона годишно. Съоръженията ще обслужват близо 52 000 жители. Проектът е на стойност 11,3 млн. лв., като по оперативната програма се осигуряват над 7,7 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 24 месеца.

С тези проекти договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 32. Те са  на обща стойност на безвъзмездната помощ почти 780 млн. лв., което представлява 83,8% от бюджета на тази ос.

Архив